Afspraak

Informatie over de tarieven/nota

Orthodondist Hilversum P.C. Wering

Tarieven

Vanaf 1 januari 2013 bepalen tandartsen en orthodontisten niet meer zelf hun tarieven. De tarieven worden dan landelijk door de overheid vastgesteld (NZa). Wellicht heeft u dit via de media vernomen. 

 

Komt u voor het eerst in de praktijk, dan zal bekeken worden of een orthodontische behandeling noodzakelijk is en er zal een globale schatting van de kosten gemaakt worden voor de behandeling. Een behandelvoorstel zal opgesteld worden na het verzamelen van de nodige gegevens en uitvoerig met u worden besproken. Voor iedereen wordt een persoonlijk kostenbegroting opgesteld. Dit is een schatting omdat een behandeling gemiddeld 2 jaar duurt en de kosten gedurende deze periode kunnen wijzigen. Wanneer u akkoord bent met het behandelvoorstel, zal gestart worden met de behandeling.

 

Vergoeding

Elke verzekeraar heeft diverse aanvullende pakketten waarin orthodontie is opgenomen. "Op de site "VergelijkMondzorg kunt u een tweetal overzichtspagina's vinden met de vergoedingen voor orthodontie vanuit de aanvullende verzekering. Het gaat hier om orthodontie voor jongeren (onder 18 jaar) en voor volwassenen (18 jaar en ouder). Zie beide overzichten:

 

Bekijk de vergoedingen per zorgverzekeraar tot 18 jaar 2018

 

 

Bekijk de vergoedingen per zorgverzekering vanaf 18 jaar 2018


Nota's

In verband met de efficiëntie van onze praktijkvoering maken wij gebruik van Famed Medical Factoring (FaMed). Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden (para)medici. Via Famed ontvangt u de nota van de orthodontische behandeling. U dient deze nota aan Famed te voldoen. Fa-Med neemt eerst contact op met uw zorgverzekeraar om daar rechtstreeks het verzekerde deel te incasseren. Afhankelijk van de voorwaarden op uw verzekeringspolis, krijgt u soms geen nota, soms een deelnota en soms de volledige nota thuisgestuurd, afhankelijk van wat er nog niet direct door de zorgverzekeraar vergoed is. Wij willen u erop wijzen dat u als ouder/verzorger ten allen tijde verantwoordelijk bent voor de financiële afwikkeling van de behandeling.

Fa-med hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd aan uw betalingsverplichting te doen? Bel dan het Contact Center van Fa-med op 0900-0885 (€ 0,15 per minuut) voor een oplossing of ga naar notavanfamed.nl.

 

Voor vragen over uw nota's kunt u contact opnemen met Fa-med via telefoonnummer 0900-0885 (€ 0,15 per minuut). Een nieuw origineel van uw nota kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900-0882 (€ 1,30 per gesprek). Fa-med is iedere werkdag van 08.00 -18.00 uur bereikbaar. Verder kunt u ook meer informatie terugvinden op notavanfamed.nl.

 

 Famed

menu