Afspraak

Intake en onderzoek

Het 1e consult - Het eerste gesprek met de orthodontist

Meestal wordt iemand door de tandarts naar de orthodontist doorverwezen. Maar ook zonder verwijzing is het mogelijk om een afspraak te maken met de orthodontist. Bij het eerste bezoek - intake - wordt er gekeken wat het tandheelkundige probleem is, wat de vraag of klacht met betrekking tot het gebit van de patient is en of een behandeling wel echt nodig is. De orthodontist vraagt of er klachten zijn (zoals problemen met bijten of kauwen, of last van slissen). Als een behandeling nodig of gewenst is, wordt gekeken wanneer deze van start kan gaan. Afhankelijk van de gebitsontwikkeling kan het soms beter zijn even te wachten.


Om een diagnose te kunnen stellen, worden er kleurenfoto's, afdrukken van het gebit en röntgenfoto's, zoals en orthopantomogram (OPG)en een röntgenschedelprofielfoto (RSP), gemaakt. Alle apparatuur daarvoor is aanwezig in onze orthodontiepraktijk.


 

Kleurenfoto's

We maken foto's van het gebit, maar ook van het gezicht.

 

Röntgenschedelprofielfoto's

Met behulp van deze foto's doet de orthodontist allerlei metingen om te weten wat bijvoorbeeld de as-richting van de tanden is in relatie tot de boven- en onderkaak is. Ook worden er diverse schedelmetingen gedaan door de orthodontist. Wij werken met een digitaal röntgenapparaat, waarbij de stralingsdosis zo laag mogelijk is. Alle foto's kunnen digitaal verzonden worden aan bijvoorbeeld de kaakchirurg of de tandarts.

Er worden röntgenschedelprofielfoto's van het gebit gemaakt bij orthodontist P.C. Wering in Hilversum.

 

Orthopantomogram

Het orthopantomogram is een overzichtsfoto waarop onder andere alle (aangelegde) tanden en kiezen te zien zijn. Tevens is de ligging, doorbraak en de kwaliteit van de tanden en kiezen te beoordelen. Het OPT is een zeer waardevolle opname, omdat duidelijk de omgevende botstructuren te beoordelen zijn, welke onmisbaar is bij het maken van een behandelplan. Op 10-jarige leeftijd is bijvoorbeeld al te zien of de verstandskiezen, die rond het 18e levensjaar door kunnen breken, aangelegd zijn.

Er wordt een orthopantomogram van het gebit gemaakt in de praktijk van orthodondist P.C. Wering in Hilversum.

Gebitsafdrukken

Met behulp van een pasta met een zachte pepermuntsmaak worden afdrukken van de boven- en onderkaak gemaakt, zodat de orthodontist een ware kopie heeft van het gebit. De modellen worden bestudeerd en er worden metingen op verricht. De gipsmodellen samen met de kleuren- en de röntgenfoto’s geven de orthodontist de benodigde informatie om een behandelplan te maken.

Tijdens het intake gesprek worden een gipsafdruk van gebit gemaakt, dit gebeurd in de eigen praktijk van P.C. Wering Orthodontistenpraktijk Hilversum 

Behandeling    |    Na de behandeling   |

menu