Afspraak
Wernerlaan 1
1213 AR Hilversum
T 035 - 623 32 30
info@ortho-hilversum.nl

Disclaimer

 

Vrijwaring
Aan de internetsite van P.C. Wering Orthodontist Hilversum is de uiterste zorg besteed. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. P.C. Wering Orthodontist Hilversum, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina's, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.