Second opinion

Mogelijk wilt u een zogenaamde ‘second opinion’ (tweede mening) bij een collega. De orthodontist beschouwt dit niet als een gebrek aan vertrouwen, maar als een hulpmiddel voor uzelf om tot een weloverwogen besluit te komen. Een sfeer van geheimzinnigheid is wat ons betreft helemaal niet nodig en wij nemen daarom de onderstaande regels in acht.

U wilt van ons een second opinion

Wilt u ons vragen om een second opinion, stel dan uw (verwijzend) tandarts en orthodontist op de hoogte. Geef aan dat u een tweede mening gaat vragen. Vraag zoveel mogelijk gegevens op bij uw eerste behandelaar en neem deze mee naar de afspraak, dit voorkomt dat er onnodige kosten worden gemaakt. Na afloop stellen wij u, uw eerste behandelaar en uw tandarts op de hoogte van onze bevindingen.

U wilt een andere orthodontist/tandarts vragen om een second opinion

Wilt u een andere orthodontist/tandarts vragen om een tweede mening, geef dan bij ons aan dat u een second opinion gaat vragen en wanneer. Wij zorgen ervoor dat alle relevante gegevens aan de behandelaar van uw keuze verstrekt worden. U kunt uw voornemen aangeven bij de balie, waarna wij dit voor u verzorgen.

Vergoeding second opinion

Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar of een second opinion wordt vergoed.