Nota’s en tarieven

Nota's

U ontvangt uw rekening van Infomedics
In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen, en delen wij uw gegevens via een beveiligde verbinding, met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics. Bezoek voor meer informatie over uw rekening de website van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar
Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics.

Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven

De tarieven worden landelijk door de overheid vastgesteld (NZa). Deze tarieven worden jaarlijks per 31 december geïndexeerd door de NZA, waardoor de bij aanvang van de orthodontische behandeling verstrekte begroting in de loop van de behandeling iets zal wijzigen.

Komt u voor het eerst in de praktijk, dan zal bekeken worden of een orthodontische behandeling noodzakelijk is en er zal een globale schatting van de kosten gemaakt worden voor de behandeling. Het behandelplan kan opgesteld worden na het verzamelen van de nodige gegevens., zoals röntgenfoto’s, gebitsscans en kleurenfoto’s.  Voor iedereen wordt een persoonlijk behandelvoorstel met daarbij horende kostenbegroting gemaakt. Dit voorstel is een schatting omdat een behandeling gemiddeld 2 jaar duurt en de kosten  gedurende deze periode kunnen wijzigen. Wanneer u akkoord bent met het behandelvoorstel, zal gestart worden met de behandeling.

Overzicht tarieven 2024

Voor een overzicht van de codes en tarieven 2024 klikt u hier op de gelinkte PDF.

Niet-nagekomen afspraak
Indien de afspraak niet of niet tijdig (ten minste 2 werkdagen) is afgezegd, kan de orthodontist de vrijgevallen tijd bij de patiënt in rekening brengen in redelijkheid van 0 tot 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling.

Techniekkosten
De techniekkosten worden bij orthodontie apart vermeld op uw nota. Hier vindt u de lijst met de materiaal – en techniekkosten van alle soorten apparatuur.

Vergoeding
Elke verzekeraar heeft diverse aanvullende pakketten waarin orthodontie is opgenomen. Op de site “VergelijkMondzorg” kunt u een tweetal overzichtspagina’s vinden met de vergoedingen voor orthodontie vanuit de aanvullende verzekering. Het gaat hier om orthodontie voor jongeren (onder 18 jaar) en voor volwassenen (18 jaar en ouder). Zie beide overzichten:

Vergoedingen tot 18 jaar per zorgverzekering
Vergoedingen voor volwassenen per zorgverzekering

 

Omdat het steeds lastiger is om is een orthodontische behandeling te verzekeren willen we u graag verwijzen naar de volgende pagina voor extra uitleg en tips:

Vergelijk mondzorg uitleg verzekeringen