Wernerlaan 1, 1213 AR Hilversum
T 035 - 623 32 30 | info@ortho-hilversum.nl
Nota's en tarieven

Nota's


U ontvangt uw rekening van Infomedics   


In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de  zorg krijgt van Infomedics. 

 

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics.    Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 

Status van uw betaling controleren
Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.

 

Betalingsregeling treffen                                                                                                                 

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

 

Veelgestelde vragen bekijken                                                                                                                  

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.   

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.

 

Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.

Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.

 

Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.

Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

 

 

 

 


 

Tarieven

Vanaf 1 januari 2013 bepalen tandartsen en orthodontisten niet meer zelf hun tarieven. De tarieven worden dan landelijk door de overheid vastgesteld (NZa). Wellicht heeft u dit via de media vernomen. 

 

Komt u voor het eerst in de praktijk, dan zal bekeken worden of een orthodontische behandeling noodzakelijk is en er zal een globale schatting van de kosten gemaakt worden voor de behandeling. Een behandelvoorstel zal opgesteld worden na het verzamelen van de nodige gegevens en uitvoerig met u worden besproken. Voor iedereen wordt een persoonlijk kostenbegroting opgesteld. Dit is een schatting omdat een behandeling gemiddeld 2 jaar duurt en de kosten gedurende deze periode kunnen wijzigen. Wanneer u akkoord bent met het behandelvoorstel, zal gestart worden met de behandeling.

 ***

 

Codes en tarieven per 1 januari 2021

 

Code

Omschrijving

 

Tarief

       
I Consultatie en diagnostiek    
F121A Eerste consult   22,91
F122A Vervolgconsult   22,91
F123A Controlebezoek 14,33
F124A Second opinion 108,53
F125A * Maken gebitsmodellen    17,53
F126A Beoordelen gebitsmodellen

 63,29

F127A Multidisiplinair consult

  141,87

F130A

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan

108,53
F131A *

Vervaardigen diagnostische set-up

                     49,18
F132A*

maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

                       17,53
F133A

beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

63,29
 

 

   
II Röntgenonderzoek    
F151A
Intra-orale foto (3x4 cm)
                       16,88
F152A
Occlusale opbeet röntgenfoto                        16,88
F155A Vervaardiging orthopantomogram       30,79
F156A Beoordeling orthopantomogram     18,05
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto     19,29
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto     53,84
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto    19,29
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto     53,84
F161A Meerdimensionale kaakfoto   144,70
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto     60,29
       
III Behandeling    
F401A* Plaatsen beugel categorie 0          121,08
F411A * Plaatsen beugel categorie 1   118,25
F421A * Plaatsen beugel categorie 2   123,68
F431A * Plaatsen beugel categorie 3   142,63
F441A * Plaatsen beugel categorie 4   151,95
F451A * Plaatsen beugel categorie 5   359,49
F461A * Plaatsen beugel categorie 6   584,78
F471A * Plaatsen beugel categorie 7   567,51
F481A * Plaatsen beugel categorie 8   442,93
F491A * Plaatsen beugel categorie 9   582,18
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak   98,49
       
F511A Beugelconsult per maand categorie 1  29,94
F512A Beugelconsult per maand categorie 2  29,94
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 29,94
F514A Beugelconsult per maand categorie 4  29,94
F515A Beugelconsult per maand categorie 5   34,21
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 42,77
F517A Beugelconsult per maand categorie 7    42,77
F518A Beugelconsult per maand categorie 8   51,32
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 64,15
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9)   29,94
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4   29,94
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8     34,21
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9    42,77
       
IV Diversen     
F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronisch chip in uitneembare apparatuur  125,73
F612A * Plaatsen intermaxillaire correctieveren 123,68
F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur  27,13
F721A Trekken tand of kies   45,22
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant    33,76
F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)    84,72
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie   13,52
F810A Reparatie of vervanging beugel cat 1 t/m 4 vanwege slijtage                       kostprijs
F811A * Reparatie of vervanging van beugel    29,72
F812A * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur   39,17
F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak     39,17
F814A* Plaatsen retentie apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgverlener behandelde patiënt                        39,17
F815A Verwijderen spalk per element   6,03 
     


Niet-nagekomen afspraak: Indien de afspraak niet of niet tijdig (ten minste 2 werkdagen) is afgezegd, kan de orthodontist de vrijgevallen tijd bij de patiënt in rekening brengen in redelijkheid van 0 tot 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling.


* de code aangegeven met een * is exclusief techniek- en/of materiaalkosten. 

Bovenstaande prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2021 (prijswijzigingen voorbehouden)


 

De techniekkosten worden bij orthodontie apart vermeld op uw nota. Door op onderstaande link te klikken vindt u de lijst met de techniekkosten van alle soorten apparatuur.

Lijst Techniekkosten/materiaalkosten

***


 

Vergoeding

Elke verzekeraar heeft diverse aanvullende pakketten waarin orthodontie is opgenomen. Op de site "VergelijkMondzorg" kunt u een tweetal overzichtspagina's vinden met de vergoedingen voor orthodontie vanuit de aanvullende verzekering. Het gaat hier om orthodontie voor jongeren (onder 18 jaar) en voor volwassenen (18 jaar en ouder). Zie beide overzichten:

 

 

">Bekijk de vergoedingen tot 18 jaar per zorgverzekering

 

 

Bekijk de vergoedingen per zorgverzekering  voor volwassenen (vanaf 18 jaar) 

***


***

 

 

 

 

 

 

 


afdrukken
bellen menu Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl