Wernerlaan 1, 1213 AR Hilversum
T 035 - 623 32 30 | info@ortho-hilversum.nl
Check HIER je gemaakte afspraak bellen
Tarieven

 

Tarieven

Vanaf 1 januari 2013 bepalen tandartsen en orthodontisten niet meer zelf hun tarieven. De tarieven worden dan landelijk door de overheid vastgesteld (NZa). Wellicht heeft u dit via de media vernomen. 

 

Komt u voor het eerst in de praktijk, dan zal bekeken worden of een orthodontische behandeling noodzakelijk is en er zal een globale schatting van de kosten gemaakt worden voor de behandeling. Een behandelvoorstel zal opgesteld worden na het verzamelen van de nodige gegevens en uitvoerig met u worden besproken. Voor iedereen wordt een persoonlijk kostenbegroting opgesteld. Dit is een schatting omdat een behandeling gemiddeld 2 jaar duurt en de kosten gedurende deze periode kunnen wijzigen. Wanneer u akkoord bent met het behandelvoorstel, zal gestart worden met de behandeling.

 

***

 

 

 

 

Codes en tarieven per 1 januari 2019

 

Code

Omschrijving

 

Tarief

       
I Consultatie en diagnostiek    
F121A Eerste consult   21,78
F122A Vervolgconsult   21,78
F123A Controlebezoek 13,65
F124A Second opinion 103,16
F125A * Maken gebitsmodellen    16,71
F126A Beoordelen gebitsmodellen

 60,32

F127A Multidisiplinair consult

  135,20

F130A

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan

103,60
F131A *

Vervaardigen diagnostische set-up

                     115,00
F132A*

maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

                       41,00
F133A

beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

60,32
 

 

   
II Röntgenonderzoek    
F151A
Intra-orale foto (3x4 cm)
                       16,05
F152A
Occlusale opbeet röntgenfoto                        16,05
F155A Vervaardiging orthopantomogram       29,34
F156A Beoordeling orthopantomogram     17,20
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto     18,38
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto     51,31
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto    18,38
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto     51,31
F161A Meerdimensionale kaakfoto   137,55
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto     57,31
       
III Behandeling    
F401A* Plaatsen beugel categorie 0          121,08
F411A * Plaatsen beugel categorie 1   112,68
F421A * Plaatsen beugel categorie 2   117,86
F431A * Plaatsen beugel categorie 3   135,91
F441A * Plaatsen beugel categorie 4   144,80
F451A * Plaatsen beugel categorie 5   342,58
F461A * Plaatsen beugel categorie 6   557,27
F471A * Plaatsen beugel categorie 7   540,80
F481A * Plaatsen beugel categorie 8   422,09
F491A * Plaatsen beugel categorie 9   554,78
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak   93,86
       
F511A Beugelconsult per maand categorie 1  28,53
F512A Beugelconsult per maand categorie 2  28,53
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 28,53
F514A Beugelconsult per maand categorie 4  28,53
F515A Beugelconsult per maand categorie 5   32,60
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 40,75
F517A Beugelconsult per maand categorie 7    40,75
F518A Beugelconsult per maand categorie 8   48,90
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 61,13
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9)   28,53
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4   28,53
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8     32,60
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9    40,75
       
IV Diversen     
F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronisch chip in uitneembare apparatuur  119,82
F612A * Plaatsen intermaxillaire correctieveren 117,86
F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur  25,79
F721A Trekken tand of kies   42,98
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant    32,09
F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)    80,73
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie   12,85
F810A Reparatie of vervanging beugel cat 1 t/m 4 vanwege slijtage                       kostprijs
F811A * Reparatie of vervanging van beugel    27,37
F812A * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur   36,07
F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak     36,07
F814A* Plaatsen retentie apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgverlener behandelde patiënt                        37,33
F815A Verwijderen spalk per element   5,53 
     


Niet-nagekomen afspraak: Indien de afspraak niet of niet tijdig (ten minste 2 werkdagen) is afgezegd, kan de orthodontist de vrijgevallen tijd bij de patiënt in rekening brengen in redelijkheid van 0 tot 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling.


* de code aangegeven met een * is exclusief techniek- en/of materiaalkosten. 

Bovenstaande prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2019 (prijswijzigingen voorbehouden)


 

De techniekkosten worden bij orthodontie apart vermeld op uw nota. Door op onderstaande link te klikken vindt u de lijst met de techniekkosten van alle soorten apparatuur.

Lijst Techniekkosten 2019 

***


*

***

Vergoeding

Elke verzekeraar heeft diverse aanvullende pakketten waarin orthodontie is opgenomen. "Op de site "VergelijkMondzorg kunt u een tweetal overzichtspagina's vinden met de vergoedingen voor orthodontie vanuit de aanvullende verzekering. Het gaat hier om orthodontie voor jongeren (onder 18 jaar) en voor volwassenen (18 jaar en ouder). Zie beide overzichten:

 

 

Bekijk de vergoedingen per zorgverzekering 2019

***


***

 

Nota's

In verband met de efficiëntie van onze praktijkvoering maken wij gebruik van Famed Medical Factoring (FaMed). Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden (para)medici. Via Famed ontvangt u een digitale nota van de orthodontische behandeling. U dient deze nota aan Famed te voldoen. Fa-Med neemt eerst contact op met uw zorgverzekeraar om daar rechtstreeks het verzekerde deel te incasseren. Afhankelijk van de voorwaarden op uw verzekeringspolis, krijgt u soms geen nota, soms een deelnota en soms de volledige nota thuisgestuurd, afhankelijk van wat er nog niet direct door de zorgverzekeraar vergoed is. Wij willen u erop wijzen dat u als ouder/verzorger ten allen tijde verantwoordelijk bent voor de financiële afwikkeling van de behandeling.

Fa-med hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd aan uw betalingsverplichting te doen? Bel dan het Contact Center van Fa-med op 0900-0885 (€ 0,15 per minuut) voor een oplossing of ga naar notavanfamed.nl.

 

Voor vragen over uw nota's kunt u contact opnemen met Fa-med via telefoonnummer 0900-0885 (€ 0,15 per minuut). Een nieuw origineel van uw nota kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900-0882 (€ 1,30 per gesprek). Fa-med is iedere werkdag van 08.00 -18.00 uur bereikbaar. Verder kunt u ook meer informatie terugvinden op notavanfamed.nl.

 

 Famed

 

 

 

 

 


afdrukken
menu Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl