Afspraak
Wernerlaan 1
1213 AR Hilversum
T 035 - 623 32 30
info@ortho-hilversum.nl

Tarieven

 

 

Wat vergoedt uw verzekering?

 

Orthodontie zit niet in het basispakket. Vergoeding voor de orthodontische behandeling is afhankelijk van óf u een aanvullende verzekering heeft en welke. Voor een zo volledig mogelijk overzicht van vergoedingen door verschillende ziektekostenverzekeraars verwijzen we u naar: http://www.orthodontist.nl

 

Vanaf 1 januari 2013 bepalen tandartsen en orthodontisten niet meer zelf hun tarieven. De tarieven worden landelijk door de overheid vastgesteld (NZa). Wellicht heeft u dit via de media vernomen.
 

Komt u voor het eerst in de praktijk, dan zal bekeken worden of een orthodontische behandeling noodzakelijk is en er zal een globale schatting van de kosten gemaakt worden voor de behandeling. Een behandelvoorstel zal opgesteld worden na het verzamelen van de nodige gegevens en uitvoerig met u worden besproken. Voor iedereen wordt een persoonlijk kostenbegroting opgesteld, welke u van ons op papier en digitaal ontvangt. Dit is een schatting omdat een behandeling gemiddeld 2 jaar duurt en de kosten gedurende deze periode kunnen wijzigen. Wanneer u akkoord bent met het behandelvoorstel, zal gestart worden met de behandeling.

 

 

Vergoeding
Elke verzekeraar heeft diverse aanvullende pakketten waarin orthodontie is opgenomen.

vergoedingen 2017 per zorgverzekeraar tot 18 jaar 

 

vergoedingen 2017 per zorgverzekeraar vanaf 18 jaar