Wernerlaan 1, 1213 AR Hilversum
T 035 - 623 32 30 | info@ortho-hilversum.nl
Check HIER je gemaakte afspraak bellen
Tarieven

Codes en tarieven per 1 januari 2018

Code

Omschrijving

Tarief

     
I Consultatie en diagnostiek  
F121A Eerste consult €    21,00
F122A Vervolgconsult €    21,00
F123A Controlebezoek €    13,19
F124A Second opinion €    99,46
F125A * Maken gebitsmodellen €    16,14
F126A Beoordelen gebitsmodellen

€    58,28

F127A Multidisiplinair consult

€  130,63

 

 

 
II Röntgenonderzoek  
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) €    15,47
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto €    15,47
F155A Vervaardiging orthopantomogram   €    28,35
F156A Beoordeling orthopantomogram €    16,62
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €    17,76
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto €    49,58
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €    17,76
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €    49,58
F161A Meerdimensionale kaakfoto €  132,62
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €    55,26
     
III Behandeling  
F401A* Plaatsen beugel categorie 0        €  116,99
F411A * Plaatsen beugel categorie 1 €  108,88
F421A * Plaatsen beugel categorie 2 €  113,88
F431A * Plaatsen beugel categorie 3 €  131,32
F441A * Plaatsen beugel categorie 4 €  139,91
F451A * Plaatsen beugel categorie 5 €  331,00
F461A * Plaatsen beugel categorie 6 €  538,44
F471A * Plaatsen beugel categorie 7 €  522,53
F481A * Plaatsen beugel categorie 8 €  407,83
F491A * Plaatsen beugel categorie 9 €  536,04
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak €   90,68
     
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 €   27,56
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 €   27,56
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 €   27,56
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 €   27,56
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 €   31,50
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 €   39,38
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 €   39,38
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 €   47,25
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 €   59,07
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) €   27,56
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €   27,56
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8  €   31,50
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 €   31,50
     
IV Diversen   
F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronisch chip in uitneembare apparatuur € 115,77
F612A * Plaatsen intermaxillaire correctieveren €  36,07
F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur  €   24,87
F721A Trekken tand of kies €   41,44
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant  €   30,94
F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €   78,01
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie €   12,39
F811A * Reparatie of vervanging van beugel  €   27,37
F812A * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur €   36,07
F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €   36,07
F815A Verwijderen spalk per element €    5,53 
     


Niet-nagekomen afspraak: Indien de afspraak niet of niet tijdig (ten minste 2 werkdagen) is afgezegd, kan de orthodontist de vrijgevallen tijd bij de patiënt in rekening brengen in redelijkheid van 0 tot 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Tijdens vakanties en in het weekend gelden 5 werkdagen voor het kosteloos afzeggen van de geplande afspraak.


* de code aangegeven met een * is exclusief techniek- en/of materiaalkosten. 

Bovenstaande prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2018 (prijswijzigingen voorbehouden)

 

Tarieven

Vanaf 1 januari 2013 bepalen tandartsen en orthodontisten niet meer zelf hun tarieven. De tarieven worden dan landelijk door de overheid vastgesteld (NZa). Wellicht heeft u dit via de media vernomen. 

 

Komt u voor het eerst in de praktijk, dan zal bekeken worden of een orthodontische behandeling noodzakelijk is en er zal een globale schatting van de kosten gemaakt worden voor de behandeling. Een behandelvoorstel zal opgesteld worden na het verzamelen van de nodige gegevens en uitvoerig met u worden besproken. Voor iedereen wordt een persoonlijk kostenbegroting opgesteld. Dit is een schatting omdat een behandeling gemiddeld 2 jaar duurt en de kosten gedurende deze periode kunnen wijzigen. Wanneer u akkoord bent met het behandelvoorstel, zal gestart worden met de behandeling.

 

Vergoeding

Elke verzekeraar heeft diverse aanvullende pakketten waarin orthodontie is opgenomen. "Op de site "VergelijkMondzorg kunt u een tweetal overzichtspagina's vinden met de vergoedingen voor orthodontie vanuit de aanvullende verzekering. Het gaat hier om orthodontie voor jongeren (onder 18 jaar) en voor volwassenen (18 jaar en ouder). Zie beide overzichten:

 

Bekijk de vergoedingen per zorgverzekeraar tot 18 jaar 2018

 

 

Bekijk de vergoedingen per zorgverzekering vanaf 18 jaar 2018

 

 

Bekijk de vergoedingen per zorgverzekering 2019


Nota's

In verband met de efficiëntie van onze praktijkvoering maken wij gebruik van Famed Medical Factoring (FaMed). Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden (para)medici. Via Famed ontvangt u de nota van de orthodontische behandeling. U dient deze nota aan Famed te voldoen. Fa-Med neemt eerst contact op met uw zorgverzekeraar om daar rechtstreeks het verzekerde deel te incasseren. Afhankelijk van de voorwaarden op uw verzekeringspolis, krijgt u soms geen nota, soms een deelnota en soms de volledige nota thuisgestuurd, afhankelijk van wat er nog niet direct door de zorgverzekeraar vergoed is. Wij willen u erop wijzen dat u als ouder/verzorger ten allen tijde verantwoordelijk bent voor de financiële afwikkeling van de behandeling.

Fa-med hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd aan uw betalingsverplichting te doen? Bel dan het Contact Center van Fa-med op 0900-0885 (€ 0,15 per minuut) voor een oplossing of ga naar notavanfamed.nl.

 

Voor vragen over uw nota's kunt u contact opnemen met Fa-med via telefoonnummer 0900-0885 (€ 0,15 per minuut). Een nieuw origineel van uw nota kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900-0882 (€ 1,30 per gesprek). Fa-med is iedere werkdag van 08.00 -18.00 uur bereikbaar. Verder kunt u ook meer informatie terugvinden op notavanfamed.nl.

 

 Famed

 

De techniekkosten worden bij orthodontie apart vermeld op uw nota. Door op onderstaande link te klikken vindt u de lijst met de techniekkosten van alle soorten apparatuur.

Lijst Techniekkosten 2018

 

 


afdrukken
menu Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl