Afspraak

Tarievenlijst

Codes en tarieven per 1 januari 2018

Code

Omschrijving

Tarief

     
I Consultatie en diagnostiek  
F121A Eerste consult €    21,00
F122A Vervolgconsult €    21,00
F123A Controlebezoek €    13,19
F124A Second opinion €    99,46
F125A * Maken gebitsmodellen €    16,14
F126A Beoordelen gebitsmodellen

€    58,28

F127A Multidisiplinair consult

€  130,63

 

 

 
II Röntgenonderzoek  
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) €    15,47
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto €    15,47
F155A Vervaardiging orthopantomogram   €    28,35
F156A Beoordeling orthopantomogram €    16,62
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €    17,76
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto €    49,58
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €    17,76
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €    49,58
F161A Meerdimensionale kaakfoto €  132,62
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €    55,26
     
III Behandeling  
F401A* Plaatsen beugel categorie 0        €  116,99
F411A * Plaatsen beugel categorie 1 €  108,88
F421A * Plaatsen beugel categorie 2 €  113,88
F431A * Plaatsen beugel categorie 3 €  131,32
F441A * Plaatsen beugel categorie 4 €  139,91
F451A * Plaatsen beugel categorie 5 €  331,00
F461A * Plaatsen beugel categorie 6 €  538,44
F471A * Plaatsen beugel categorie 7 €  522,53
F481A * Plaatsen beugel categorie 8 €  407,83
F491A * Plaatsen beugel categorie 9 €  536,04
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak €   90,68
     
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 €   27,56
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 €   27,56
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 €   27,56
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 €   27,56
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 €   31,50
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 €   39,38
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 €   39,38
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 €   47,25
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 €   59,07
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) €   27,56
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €   27,56
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8  €   31,50
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 €   31,50
     
IV Diversen   
F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronisch chip in uitneembare apparatuur € 115,77
F612A * Plaatsen intermaxillaire correctieveren €  36,07
F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur  €   24,87
F721A Trekken tand of kies €   41,44
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant  €   30,94
F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €   78,01
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie €   12,39
F811A * Reparatie of vervanging van beugel  €   27,37
F812A * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur €   36,07
F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €   36,07
F815A Verwijderen spalk per element €    5,53 
     


Niet-nagekomen afspraak: Indien de afspraak niet of niet tijdig (ten minste 2 werkdagen tevoren) is afgezegd, kan de orthodontist de vrijgevallen tijd bij de patiënt in rekening brengen in redelijkheid van 0 tot 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling.


* de code aangegeven met een * is exclusief techniek- en/of materiaalkosten. 

Bovenstaande prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2018 (prijswijzigingen voorbehouden)


afdrukken
menu